zaterdag, augustus 19, 2006

Fabels van La fontaine


Op de Deventer boekenmarkt op de kop getikt.

Jaar van uitgifte 1946 vertaald door Jan Prins en Verlucht met tekeningen van J.J. Grandville

Opdracht aan den Dauphin van Frankrijk
Ik zing van helden , die al bij Aesopus leven,
en wier geschiedenis, hoe met onwaars doorweven,
door wat ze aan waars bevat, niettemin leerzaam is. 
Alles spreekt in mijn boek, tot zelfs de stomme vis.
Elk onzer gaat het aan, wie of wat hij mag wezen.
De mensen worden door mijn dieren onderwezen.
Telf van een vorst, die in de gunst des Hemels staat, 
op wien geheel de wereld heden de ogen slaat,
wiens dagen, daar hij ook het fierste hoofd doet bukken, 
men bij de lauwers tellen zal, die hij mocht plukken,
verneem an anderen, met luider klinkend woord,
daden en deugden van het huis, waartoe gij hoort.
Ik houd u bezig met veel mindere avonturen.
Mijn vers brengt lichte beelden slechts voor ledig euren.
En oogst ik niet de lof, dat ik u heb voldaan,
dan blijft mij de eer toch, dat te hebben onderstaan.

Om blij van te worden zo mooi :) 

Geen opmerkingen: