zaterdag, mei 24, 2008

Archeologie

Gelezen op www.nu.nl/wetenschap


SON - Op het nieuwe verkeersknooppunt Ekkersrijt (A50/A58) ten noorden van Eindhoven hebben archeologen in de afgelopen maanden een grote nederzetting uit de bronstijd opgegraven.

Het gaat mogelijk om de grootste nederzetting uit die tijd die ooit in Nederland is gevonden en is in elk geval de grootste in Zuid-Nederland, meldde de Eindhovense stadsarcheoloog Nico Arts vrijdag.

De bronstijd duurde van circa 1500 tot 850 jaar voor Christus. Alleen over Drenthe is het bestaan van vergelijkbare dorpen bekend, aldus Arts.

Boerderijen

Tot op heden is bijna 4 hectare afgegraven en zijn resten gevonden van negentien boerderijen. Bovendien zijn op de erven de overblijfselen van meer dan vijftig bijgebouwen ontdekt.

De nederzetting lijkt volgens een vooropgezet plan te zijn gebouwd. De boerderijen hebben een vergelijkbare indeling en tussen de erven bestaat een regelmatige afstand tot de buren.

Grafheuvels

Ook zijn twee grafheuvels en crematiegraven gevonden die er op wijzen dat in elk geval een aantal doden op het erf werd begraven. De opgravingen gaan de komende maanden nog verder.

Ook de aanleg van het verkeersknooppunt is in volle gang. Van conservering van de nederzetting is geen sprake, zegt Arts. Eind 2009 is verkeersplein Ekkersrijt klaar.

Ik moest spontaan denken aan Time Team. Welke een aantal jaren op Discovery te zien was. Geweldige serie over archeologie.

Geen opmerkingen: